Rahvad, rahvad, sündmused

Palestiina ja Rahvasteliit

Palestiina ja Rahvasteliit

Rahvasteliit pidi mängima Palestiinas otsustavat rolli pärast seda, kui Rahvasteliit loodi pärast Esimest maailmasõda. Rahvasteliitu domineerisid esimestel aastatel Suurbritannia ja Prantsuse Vabariik, kuna nemad olid liigas ainsad maailma suurriigid, kellel oli vajalikku mõjuvõimu oma võimu tugevdamiseks - ehkki pärast mõlemaid riike I maailmasõjas kogetud õnnetuste järel oli see ilmne võim oli vaieldav. Ameerika polnud Liigaga ühinenud ning Saksamaa ja Venemaa keelasid Liiga loomisel seda teha.

Rahvasteliit andis Palestiina Suurbritanniale valitsemiseks Liiga mandaadina. Seetõttu "korjas" Suurbritannia üles probleemid, mida see mandaat pidi tekitama. Olles silmitsi McMahoni lepingu ja Balfouri deklaratsiooni ilmselgete vastuoludega, pärisid britid ala, mille uskusid nii palestiinlased kui ka juudid pärast seda, kui mõlemale poolele Suurbritanniast osutusid heausksed lubadused.

Rahvasteliidu pakti artikkel 22 oli selge, mis juhtub Palestiinaga, kui Suurbritanniale mandaadiga territoorium.

RAHVUSTE ÕIGUSE KOKKU ARTIKKEL 22

1. Neile kolooniatele ja territooriumidele, mis hilise sõja tagajärjel on lakanud olemast neid endisi valitsenud riikide suveräänsuses ja kus elavad rahvad, kes ei ole veel võimelised iseseisvalt seisma tänapäevase maailma keerulistes tingimustes , tuleks kohaldada põhimõtet, et selliste rahvaste heaolu ja areng moodustavad tsivilisatsiooni püha usalduse ja et selles paktis peaksid olema selle usalduse tagamiseks vajalikud tagatised.

2. Parim viis selle põhimõtte praktiliseks kasutamiseks on see, et selliste rahvaste hooldamine tuleks usaldada edasijõudnud riikidele, kes oma ressursside, kogemuste või geograafilise asendi tõttu saavad seda vastutust kõige paremini täita ja kes on valmis aktsepteerima seda ja et nad peaksid seda mandaati täitma kui Liiga nimel mandaate.

3. Volituse iseloom peab erinema vastavalt inimeste arenguastmele, territooriumi geograafilisele olukorrale, selle majanduslikule olukorrale ja muudele sarnastele asjaoludele.

4. Teatavad kogukonnad, mis varem kuulusid Türgi impeeriumi koosseisu, on jõudnud arengufaasi, kus nende olemasolu iseseisvate rahvastena saab ajutiselt tunnustada, tingimusel et nad annavad kohustuslikke haldusnõuandeid ja abi, kuni nad on iseseisvad. Nende kogukondade soovid peavad olema kohustusliku valimisel peamiseks kaalutluseks.

5. Muud rahvad, eriti Kesk-Aafrika elanikud, on sellises staadiumis, et kohustuslik peab vastutama territooriumi haldamise eest tingimustel, mis tagavad südametunnistuse ja usuvabaduse, ning seda üksnes avaliku korra ja moraali säilitamise tingimustes. selliste ordukaubanduse, relva- ja alkoholiliikluse keelustamine ning kindluste või sõjaväe- ja mereväebaaside rajamise ning põliselanike sõjaväelise väljaõppe takistamine muul otstarbel kui politsei eesmärkidel ja territooriumi kaitsmine, ja tagab ka võrdsed võimalused teiste Liiga liikmete kaubandusele.

6. On olemas territooriume, näiteks Edela-Aafrika ja teatavad Vaikse ookeani lõunaosa saared, mis on elanike hõreda või väikese suuruse või tsivilisatsiooni keskustest kaugel asuva asukoha või territooriumi geograafilise külgnevuse tõttu ja muid asjaolusid saab kõige paremini hallata kohustuslike seaduste alusel oma territooriumi lahutamatu osana, järgides põliselanike huvides eespool nimetatud kaitsemeetmeid.

7. Igal volituse korral esitab kohustuslik nõukogule aastaaruande territooriumi kohta, mille eest ta on vastutav.

8. Kohustusliku volituse, kontrolli või halduse aste, kui Liiga liikmed pole eelnevalt kokku leppinud, määrab nõukogu igal juhul selgesõnaliselt.

9. Mandaatide aastaaruannete vastuvõtmiseks ja läbivaatamiseks ning nõukogu manustamiseks kõikides volituste järgimisega seotud küsimustes moodustatakse alaline komisjon.

Seonduvad postitused

  • Rahvasteliit

    Rahvasteliit loodi pärast Esimese maailmasõja lõppu. Rahvuste liiga ülesanne oli lihtne - tagada, et…

  • Rahvuste liiga ebaõnnestumised

    Rahvasteliidu ebaõnnestumised Ehkki Rahvasteliit võis tähistada oma kordaminekuid, oli liidul põhjust uurida ebaõnnestumisi ja kus seda…


Vaata videot: Tapaus Palestiina ja sen alkusyyt (November 2021).