Ajalugu Podcastid

Hõbeseadus - ajalugu

Hõbeseadus - ajalugu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

.Hõbepulgade ostmist ja selle kohta riigikassa väljalaskmist reguleeriv akt ning muudel eesmärkidel.

Olgu see kehtestatud. ., Et riigikassa sekretäri suunatakse käesolevaga aeg -ajalt ostma hõbepulki kokku nelja miljoni viiesaja tuhande untsi eest või nii palju, kui seda iga kuu pakutakse, selle turuhinnaga , mis ei ületa ühte dollarit kolmesaja seitsekümmend ühe ja kahekümne viie sajandiku puhta hõbeda tera eest, ning väljastada selliste hõbepulga ostude eest tasumiseks Ameerika Ühendriikide riigikassa võlakirjad, mille peab koostama rahandusminister. sellises vormis ja selliste nimiväärtustega mitte vähem kui üks dollar ega üle tuhande dollari, nagu ta võib ette näha.

SEK. 2. Käesoleva seaduse sätete kohaselt välja antud riigikassa võlakirjad on nõudmisel müntides lunastatavad Ameerika Ühendriikide riigikassa või Ameerika Ühendriikide mis tahes abivarahoidja kontoris ning kui see on lunastatud, võib uuesti välja anda; kuid selliseid pangatähti ei tohi igal ajal maksta rohkem ega vähem kui hõbepulga hind ja sellest väljamõeldud standardsed hõbedollarid, mida hoitakse selliste rahatähtedega ostetud riigikassa; ja sellised riigikassa võlakirjad on seaduslik maksevahend kõigi avalike ja erasektori võlgade tasumiseks, välja arvatud juhul, kui lepingus on selgesõnaliselt sätestatud teisiti, ning need on laekuvad tolli, maksude ja kõigi avalike tasude eest ning kui need on laekunud, võidakse need uuesti välja anda; ja selliseid pangatähti, kui neid hoiab ükskõik milline riiklik pangaliit, võib lugeda selle seadusliku reservi osaks. Mis tahes siinse riigikassa pangatähtede omaniku nõudmisel laekub riigikassa sekretärile tema poolt ettenähtud eeskirjade kohaselt lunastada sellised võlakirjad oma äranägemise järgi kuld- või hõbemündina, mis on Ameerika Ühendriigid peavad säilitama kahe metalli võrdsuses vastavalt kehtivale õiguslikule suhtele või sellisele suhtele, mis on seadusega ette nähtud.

SEK. 3. Et rahandusminister sekreteerib iga kuu kaks miljonit untsi käesoleva seaduse sätete alusel ostetud hõbepulgast tavalisteks hõbedollariteks kuni. [I juuli, 189I]. ., ja pärast seda aega teeb ta käesoleva seaduse sätete alusel ostetud hõbepulga mündi niipalju, kui see on vajalik, et tagada siin sätestatud riigikassa pangatähtede tagasivõtmine, ning sellisest mündist tulenev kasu või hüvitis raamatupidamisarvestus ja riigikassale tasumine.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SEK. 5. Et nii palju tegu. [28. veebruar, I878]. ., mille pealkiri on "Akt, millega lubatakse hõbedollari standardmündi väljamüntimist ja selle seadusliku maksevahendi olemuse taastamist", sest nõutakse selle igakuist ostmist ja mündi hõbeda dollaritesse maksmist vähemalt kahe miljoni dollari või rohkem kui nelja miljoni dollari eest dollari väärtuses hõbepulka, tunnistatakse käesolevaga kehtetuks.


Selleks, et riiki käsitletaks metallist, olgu see kuld, hõbe või bimetall, ja kasutab nii kulda kui ka hõbedat, on esimene põhimõte, et selle rahapaja peab välja laskma münte. Kulla- ja hõbemüntide amet, 1792 – 1875 tabelis on üksikasjalikud seadused, mis lubasid USA münte ajavahemikus 1792–1875. Märkimisväärsed on kaks omadust. Esiteks oli kõige vähem väärtusliku kuldmündi väärtus üks dollar ja kõige väärtuslikuma hõbemündi väärtus oli üks dollar. Kuna kuld oli (ja on siiani) untsi kohta palju väärtuslikum kui hõbe, oleks rohkem kui ühe dollari väärtuses hõbemünt olnud praktiliseks kasutamiseks liiga suur ja alla dollari väärtusega kuldmünt liiga väike. Teiseks kõrvaldati 1873. aasta seadusega kolm olemasolevat hõbedast münti, millest hõbedollar oli kõige tähtsam, ning loodi "kaubandusdollar"-spetsiaalne hõbedollari münt, mida kasutatakse rahvusvahelises kaubanduses.

Kuld- ja hõbemüntide autoriteet, 1792 – 1875
Volitusseadus Hõbemündid Kuldmündid
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 dollar a, pool dollarit, veerand dollarit, peenraha, pool peenraha a kotkas b, poolkotkas, veerandkotkas
1849, P.L. 30 ja#x2013 109, 9 Stat. 397   kulddollar c, d, kahekordne kotkas e
1851, P.L. 31 – 20, 9 Stat. 587 kolm senti a  
1853, P.L. 32 – 79, 10 Stat. 160   kolm dollarit d
1873, P.L. 42 ja#x2013 131, 17 Stat. 424 kaubandus-dollar f  
1875, P.L. 43 – 143, 18 Stat. 478 kakskümmend senti g  
a 1873. aasta mündiseadus lõpetas.
b Kümne dollari tükk.
c 1873. aasta mündiseaduses nimetati see ümber ühe dollari tükkiks.
d Katkestati 1890. aasta seadusega (P.L. 51 – 945, 26 Stat. 485).
e Kahekümne dollari suurune tükk.
f Mõeldud kasutamiseks ainult rahvusvahelistes tehingutes. Katkestati 1887. aasta seadusega (P.L. 49 – 396, 24 Stat. 634).
g Katkestati 1878. aasta seadusega (P.L. 45 – 79, 20 Stat. 47).

Teine oluline kaalutlus on see, et emiteeritud mündid tuleb vastu võtta ja täita omaniku rahalised kohustused, olenemata nende summast. Kulla- ja hõbemündi õiguspärase võimu, 1792 – 1875 tabel näitab, et aastatel 1792–1875 võisid kuldmündid täita piiramatuid rahalisi kohustusi (neil oli „piiramatu seadusliku maksevõime”), samas kui pärast 1853. aastat võis kuldmünte välja arvata hõbedollar võis täita ainult kuni viie dollari suuruseid kohustusi (omas ainult "piiratud seadusliku maksevõime"). Kuigi 1873. aasta mündiseadus seda küsimust sisuliselt ei käsitlenud, piiras järgmisel aastal muudetud põhikiri seadusliku maksevahendina ka tavalise hõbedollari väärtust viie dollari väärtuses.

Kuld- ja hõbemündi õiguslik pakkumine, 1792 ja#x2013 1875
  Hõbemündid Kuldmündid
Volitusseadus Mündid Maksed a Mündid Maksed a
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 kõik piiramatu b kõik piiramatu b
1834, P.L. 23 ja#x2013 95, 4 Stat. 699     kõik piiramatu b
1837, P.L. 24 – 3, 5 Stat. 136 kõik piiramatu kõik piiramatu
1849, P.L. 30 ja#x2013 109, 9 Stat. 397     kahekordne kotkas, kulddollar piiramatu
1851, P.L. 31 – 20, 9 Stat. 587 kolm senti 30 senti    
1853, P.L. 32 – 79, 10 Stat. 160 pool dollarit, veerand dollarit, peenraha, pool senti viis dollarit kolm dollarit piiramatu
1873, P.L. 42 ja#x2013 131, 17 Stat. 424 kaubanduse dollar c, pool dollarit, veerand dollarit, peenraha viis dollarit kõik piiramatu d
1874, P.L. 43 – 333, 18 Stat. 113 e kõik f viis dollarit kõik piiramatu d
1875, P.L. 43 – 143, 18 Stat. 478 kakskümmend senti viis dollarit    
a Piirang, kui see on olemas.
b Täismassiga mündid väärtustel, mis on proportsionaalsed nende tegeliku kaaluga.
c Seaduslik maksevahend likvideeriti 1876. aastal (J.R. 44-17, 19 Stat. 215).
d Mündid, mis on väiksemad kui standardkaal ja tolerantsi piirväärtus, mis on võrdeline nende tegeliku kaaluga.
e Leading to 1874, 43-3586, Rev. Stat. 708.
f Sealhulgas dollar.

Mündistandardi kolmas element on see, et on olemas "tasuta müntimine", mis tähendab, et iga eraõiguslik osapool võib tuua mündile rahakotta suurtes kogustes kulda või hõbedat ja saada mündi või raha ekvivalendi. Mündivabaduse, 1792 – 1873 tabel näitab, et tasuta müntide tegemine kullale oli alati saadaval aastatel 1792–1873 (ja tegelikult kuni USA loobus kullastandardist 1933. aastal). Kuid vähem kui dollari hõbemüntide tasuta müntimine lõppes 1853. aastal ja 1873. aasta seadus lõpetas standardse hõbedollari tasuta müntimise. Seda ei taastatud kunagi.

Mündivabadus, 1792 – 1873
Volitusseadus Hõbedane Kuld
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 kõik kõik
1837, P.L. 24 – 3, 5 Stat. 136 kõik kõik
1853, P.L. 32 – 79, 10 Stat. 160 ainult hõbedast dollarit  
1873, P.L. 42 ja#x2013 131, 17 Stat. 424 ainult kaubanduse dollar kõik

Mündi "peenkaal" on selles sisalduva puhta metalli (kas kulla või hõbeda) kogus. "Tavaline peenus" on mündi massiprotsent, mis koosneb puhtast metallist, ülejäänud on sisuliselt väärtusetu sulam. "Standardkaal" on mündi kogumass (puhas metall pluss sulam). Tabelis The Legal Gold and Silver Value of Dollar, 1792 – 1873 on loetletud kulla ja hõbedollari seadusega kehtestatud trahvid ja standardkaalud aastatel 1792–1873. Tabelis on näidatud ka legaalne kulla/hõbeda hinna suhe (hõbeda untside arv) võrreldes untsi kullaga mündis), "mündi suhe". Ei ole näidatud peenust, mis on vastavalt 1485/1664 ja 11/12 kuld- ja hõbemüntide puhul (seadus 1792), 116/129 kuldmüntide puhul (seadus 1834) ja 9/10 kuld- ja hõbemüntide puhul ( 1837. ja 1873. aasta seadused).

Dollari legaalne kulla ja hõbeda väärtus, 1792 – 1873
  Dollari kaal (terad a)  
  Hõbedane Kuld  
Volitusseadus Hästi Standard Hästi Standard Kuld/hõbe hinnasuhe b
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 371.25 416 24,75 c 27 c 15.0000
1834, P.L. 23 ja#x2013 95, 4 Stat. 699     23,2 c 25,8 c 16.0022
1837, P.L. 24 – 3, 5 Stat. 136 371.25 412.5 23,22 c 25,8 c 15.9884
1873, P.L. 42 ja#x2013 131, 17 Stat. 424 378 d 420 d 23.22 25.8
a Tavalise "avoirdupois" mõõtesüsteemi (16 untsi = 1 nael) alusel 1 unts = 437,5 tera.
b Peenhõbeda ja peene kulla suhte suhe dollarisse, kui nii kuld kui ka hõbe on piiramatu seaduslik maksevahend.
c Tulemuseks on kümnendik kotka kaalust (10 dollarit kuldtükk).
d Kaubandusdollar, piiratud seaduslik maksevahend.

Kõik vähem kui ühe dollari väärtuses mündid, mida nimetatakse murdosa müntideks, olid valmistatud hõbedast. Murdmündid olid üheksateistkümnendal sajandil palju olulisemad kui tänapäeval, sest hinnad olid nii palju madalamad. Tegelikult tehti jaemüügitehinguid suuresti selliste müntidega. Tabelis Fine-Silver Content of Fractional Coin, 1792 – 1875 on esitatud kokkuvõte sellise mündi seadusega kehtestatud peenmetallisisaldusest võrreldes tavalise hõbedollariga. Kuni 1853. aasta seaduseni oli murdosa hõbemüntide (välja arvatud kolmesendine münt) suhteline väärtus (peenmassi ja kogukaalu suhe) sama, mis hõbedollaril. 1853. aasta seadus vähendas suhtarvu, hinnates seega murdosa münte dollari suhtes üle. 1873. aasta seadus suurendas murdosa müntide suhet veidi.

Peenhõbedane murdosa mündi sisu, 1792 – 1875
Volitusseadus Mündid Hälve hõbedast dollarist
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 kõik null
1837, P.L. 24 – 3, 5 Stat. 136 kõik null
1851, P.L. 31 – 20, 9 Stat. 587 kolm senti – 16,67 protsenti
1853, P.L. 32 – 79, 10 Stat. 160 kõik peale kolme sendi – 6,91 protsenti
1853, P.L. 32 – 96, 10 Stat. 181 kolm senti – 6,91 protsenti
1873, P.L. 42 – 131, 17 Stat. 424 kõik peale kahekümne sendi – 6,47 protsenti
1875, P.L. 43 – 143, 18 Stat. 478 kakskümmend senti – 6,47 protsenti


Hõbesertifikaadi dollari arvete mõistmine

Just sel põhjusel jäi 1873. aasta mündiseaduse sätteid vähe tähele. Tegu lõpetas hõbeda tasuta müntimise, lõpetades tõhusalt bimetallismi ja asetades Ameerika Ühendriigid kullastandardile. Kuigi hõbemünte võidi seadusliku maksevahendina kasutada, oli neid ringluses vähe.

USA valitsus hakkas tunnistusi väljastama 1878. aastal Bland-Allisoni seaduse alusel. Selle seaduse kohaselt said inimesed hoiustada USA riigikassa hõbemünte vastutasuks sertifikaatide eest, mida oli lihtsam kaasas kanda. Seda esinduslikku raha saab lunastada ka hõbeda eest, mis on võrdne sertifikaadi nimiväärtusega. Varem on hõbesertifikaate väljastanud ka teised riigid nagu Hiina, Colombia, Costa Rica, Etioopia, Maroko, Panama ja Holland.

Kongress võttis 1792. aastal vastu bimetallilise rahanormi, muutes vahetusmeediumiteks kulla ja hõbeda. Tasuta mündipoliitika kohaselt võidi toores kuld või hõbe viia USA rahapaja ja muuta need müntideks. Ajavahemikus 1793–1873 vermiti aga vähe hõbemünte, kuna mündi valmistamiseks vajalik toorhõbe oli väärt rohkem kui nende kulddollar ja rohekattega kolleegid.

Aasta hiljem vähendas muudetud põhikirja paragrahv 3568 hõbeda staatust veelgi, keelates hõbemüntide kasutamise seadusliku maksevahendina üle viie dollari.


Hõbedased õigused: Carteri perekonna lugu ja#8217s julge otsus saata oma lapsed üleni valgetesse koolidesse ja nõuda nende kodanikuõigusi

Raamat – Mitteilukirjandus. Autor: Constance Curry. Marian Wright Edelmani sissejuhatus. 1996.
Lugu Carteri perekonnast ja tema otsusest saata oma lapsed Mississippi osariigis Drew’s asuvasse valgesse kooli.

Järgnev kirjeldus pärineb ülevaatusest Hõbeda õigused Paul Trachtman raamatus Smithsonian ajakiri, juuni 1997.

Hõbeda õigused [on] ühe Aafrika-Ameerika perekonna mälestusteraamat, mis võitleb, et saata oma lapsed Mississippi osariigi Drew eraldatud valgetesse koolidesse.

Autor Constance Curry oli Ameerika sõprade teenistuse komitee (AFSC) kohapealne esindaja, kes püüdis aidata Carteri perel elada üle hirmutamise, kättemaksu ja solvangu katsumuse, kuna seitsmest tema lapsest said Drew ’s ainsad mustanahalised õpilased. valged põhikoolid ja gümnaasiumid 1965. aastal (kaheksandik liitus nendega 1967. aastal).

Raamatu hääled on enamasti Carterite hääled, Curry ’ intervjuude ja paljude kirjade kaudu, mille Mae Bertha Carter kirjutas Friends ’ peakorterile, kui üks kriis järgnes. Seetõttu on raamatus otsekohesus, intiimsus ja emotsionaalne tõde, mida ajalugu harva paljastab. Samuti avaneb see lihtsate sõnade ja faktidega, mis muudavad Carterite julguse, usu ja armastuse reaalsuseks, mida iga lugeja jagada saab. Isegi raamatu pealkiri peegeldab seda keelt. Mississippi delta maapiirkondade mustade perekondade seas tõlgiti bürokraatlik mõiste "kodanikuõigused" ja "8221" hõbedaõiguste unistuseks.

Selle loo rääkimiseks veetis Curry viimased paar aastat oma sõprust Carteritega, intervjueerides täiskasvanud lapsi, püüdes 1960ndate sündmusi perspektiivi seada. Carters oli puuvillaistanduses väljaspool Drew'i viljelev perekond, kui Mississippi, ähvardades kaotada föderaalsed rahalised vahendid, pakkus välja valikuvabaduse ja plaani föderaalseadustest mööda hiilida. Sellised pered nagu Carters võisid oma paberitele alla kirjutada, et saata oma lapsed valgetesse koolidesse, kuid nii mustad kui valged teadsid, mis juhtub peredega, kes selle valiku tegid. “Kui nad teid pesema ei aita, siis loputavad teid, ” ütles Mae Bertha Carter Ohio külalisministrile, kes toetas perekonda.

Cartereid ähvardati väljatõstmisega ja nad leidsid kohalikes kauplustes laenu, mis oli katkestatud ja nende kodu purunesid pimedas tulistades, sundides neid hirmust põrandal magama. Lastele sadas vihmapalle ja solvanguid, kui nad sõitsid bussiga kooli, kus elu polnud sugugi lihtsam. Ma vihkasin ajalootundi, ja meenutas üks vanematest poistest, ja kui me kodusõda kajastasime ja õpetaja ütles: „Neeger“ ja lubas õpilastel seda öelda nii, nagu ma isegi ei oleks. “ #8221

Just Carteri lapsed tegid valiku minna valgetesse koolidesse. Ükski neist ei läinud kunagi tagasi mustade koolide juurde, kus olid jagatud sessioonid, et õpilased saaksid puuvillapõldudel töötada. “Ma vihkasin kõige rohkem puuvillapõllul viibimist ja nägin, kuidas valivad koolibussid meist koristamise ajal mööda sõidavad, ” meenutas vanim tüdruk Ruth. Kuid ka Ruth hakkas vihkama oma päevi valge koolis.

Selle aja jooksul tundus, et olin täis vihkamist. Ma vihkasin Mississippit, ma vihkasin valget meest. Ma vihkasin oma õpetajaid. Ma vihkasin kõike. Siis hakkasime neid väikseid seansse pärast lõunat kodus kodus pidama. See oli peaaegu nagu teraapia. Me istuksime maha ja ema ütleks: "Kuidas täna koolis läks?" . . .

Kui Ruth neid pärastlõunaid rekonstrueeris, kuulis ta oma ema häält, mis ta mällu kostis. “Kui ema kuulis mind ütlemas: ‘, ma vihkan valgeid inimesi, siis ma lihtsalt ei talu neid, ’ vastas ta alati, ‘Ära ütle seda kunagi. Ärge kunagi öelge, et vihkate valgeid inimesi või kedagi, kes pole õige. ’. . . Teine asi, mida ta ei tahaks öelda, oli see, et soovisime, et me poleks kunagi sündinud. ”

Sellest hoolimata oli surve lastele jõhker. Noorim, 1967. aastal esimesse klassi astunud Carl meenutas isolatsiooni kaalu. Järgmisel aastal, teises klassis, üritas ta lihtsalt põgeneda.

Mängukaaslasi pole. . . pani mind end halvasti tundma. . . . Lahkusin ühel päeval koolihoovist ja tulin koju. Olin alles seitsmeaastane. . . Ütlesin emale, et olin kõndinud kogu tee koju ja ma ei lähe tagasi. Ütlesin, et olen haige, läksin voodisse.

Kuid järgmisel päeval oli ta tagasi, tema peamine varjupaik oli matemaatikaüliõpilase tipptasemel.

Mae Bertha ja tema abikaasa Matthew juhatasid oma lapsi läbi halvimate päevade julguse ja usuga, mis oli kodanikuõiguste liikumise süda, kuid nad poleks seda üksi suutnud. Kodanikuõiguste töötajate, nagu Constance Curry, kaudu levitati sõna ja hea tahte inimesed said paljudes kohtades Carterite toetusallikaks.

Näiteks siin juhtus see, kui ülevaataja kündis Cartersi ja#8217 puuvillasaagi alla, enne kui nad seda korjata said:

Amzie Moore, Mississippi, 1963. Foto: Harvey Richards.

Isegi puuvillasaagist raha saamata suutsid Carterid novembri ja detsembri üle elada. Amzie Moore [mustanahaline veteran, kes oli koju tulnud ja aitas korraldada kohalikku NAACP filiaali] tõi toitu, Boulderi sõbrad [Colorados] jätkasid lõunaraha saatmist, AFSC saatis väikeseid toetusi, New Yorgi Morningside Gardens'i kodanikuõiguste komitee panustas riideid ja raha ning mõned konservid pärinesid New Jersey kirikust. Ja päeval, mil ülevaataja ei ilmunud koos perega tavapärase 15 -dollarise auto eest ja iga -aastane numbrimärgi tasu, tõi Fannie Lou Hamer, kes oli selleks ajaks Mississippi Vabadusdemokraatliku Partei juht, Mae Berthale märgiraha.

Selle raamatu lugemine tuletab meelde meie elu sügavat seost, südametunnistuse jõudu, kui inimesed hoolivad üksteisest ja üksteisest ning on valmis tegutsema armastusega vihkamise ja vägivalla vastu. Seitse kaheksast Carteri lapsest, kes eraldasid Drew koolid, lõpetas hiljem Mississippi ülikooli, kus esimene mustanahaline õpilane vajas USA marssalite saatjat. Neid toetav vaim väljendus Mae Bertha kirjas Constance Curryle 1966. aasta mais:

Käisin pühapäeval kirikus ja mu jutlustaja jutlustab üksteise armastusest - see ei tähenda ainult neegrit - see tähendab kõiki, valgeid ja musti.

[Nagu eespool märgitud, on selle raamatu kirjelduse autor Paul Trachtman.]

ISBN: 9780156004794 | Kirjastus Mariner Books.

Seotud ressursid

Talumatu koormus: Auhinnatud 56-minutiline dokumentaalfilm Carteri perekonnast ja#8217-st võitleb Drew koolide eraldamise eest. Toodetud 2003. aastal Chea Prince'i ja Constance Curry poolt. Ikaruse filmid. “ Üks segregatsiooni ajastu parimaid videolugusid, mis kunagi toodetud. Suurepärane näide sellest, kuidas tuleks teha 1960. aastate dokumentaalfilme. Jäädvustab filmile, mida tähendab olla julge inimene. Magisterlik selgus, millega seda dramaatilist lugu jutustatakse, hoiab vaataja tähelepanu kogu aeg. Õpilastele hädavajalik, sest tegelikud osalejad on kesksel kohal ja#8211 oleks raske leida sellist töökaliibrit selle ajastu mis tahes muust loost. ” - Professor Curtis Austin, Lõuna -Mississippi Ülikool

See kool pole valge!: Põhikooli pildiraamat, autor Doreen Rappaport ja illustreerinud Curtis James, Carteri perekonnast ja#8217 võitlusest Drew koolide eraldamise eest. (Jump at the Sun, 32 lk, 2005.)


Paanika 1893

Nagu enamikule suurematest majanduslangustest, eelnes 1890. aastate depressioonile rida šokke, mis õõnestasid avalikkuse usaldust ja nõrgendasid majandust. 1893. aasta paanika pakkus suurejoonelise finantskriisi, mis aitas kaasa majanduslangusele. Harrisoni administratsiooni viimastel päevadel läks lugemisraudtee, suur idapoolne liin, kätte. Seda kokkuvarisemist suurendasid peagi sadade Readingi ja teiste raudteede sõltuvate pankade ja ettevõtete ebaõnnestumised. Aktsiaturg reageeris dramaatilise hooga. Kartes edasist kokkuvarisemist, tõmbasid Euroopa investorid oma raha USA -st välja, kuid peagi haaras depressioon ka teise Atlandi ookeani. Läänes ja lõunas jätkuv põllumajandussurutis süvenes, levitades viletsust nendesse piirkondadesse. Kuigi tuhandeid ettevõtteid hävitati ja üle nelja miljoni jäeti tööta, tegi Cleveland vähe. Ta uskus, nagu enamik mõlema suurpartei inimesi, et majandustsükkel on loomulik sündmus ja seda ei tohiks poliitikud rikkuda. Üks majandusküsimus puudutas presidenti aga sügavalt. Rahva kullavaru oli Harrisoni administratsiooni viimastel aastatel pidevalt vähenenud. „Miljardi dollari kongressi” uhked kulutused ja Shermani hõbeda ostuseadusest tingitud kulla äravool olid ülejäägi vähendamise peamised tegurid. Mõni nädal pärast Clevelandi vannutamist langesid riigi varud alla 100 miljoni dollari, mis on psühholoogiline barjäär, mille rikkumine nõrgendas veelgi rahva usaldust. President aitas kullastandardit päästa, kuid selle käigus lõhestas Demokraatliku Partei ning võõrandas Lõuna- ja Lääne hõbedajõud. Kui kongress 1893. aasta juuni lõpus vaheaja tegi, tegeles president Cleveland - kartes võimalikku kahjulikku mõju turgudele - salaja suure terviseprobleemiga. 1893. aasta paanika ja muud tegurid avaldasid püsivat mõju. 1890. aastate depressioon ei taandunud täielikult enne 1897. aastat. Üks vastus ebaõnnestumiste ja pankrottide seeriale oli ettevõtete konsolideerumise tõus. Ühiskonna vaesemad osad uskusid, et neid oli rasketel aegadel ignoreeritud ja jäeti siis usaldusfondide meelevalda. 19. sajandi viimase veerandi reformipüüdlused ei olnud piisavad, et järgmisel sajandil oleks vaja uut juhtkonda.


19. sajand

Dollareid vermiti Hispaania 8 reaali traditsiooni järgi. Ingliskeelsed osutasid Hispaania 8 reaale Hispaania freesitud dollarile. Sõna "freesitud" viitas asjaolule, et münditoorikuid, mida nimetatakse planšettideks, "freesiti" freespingil, et need oleksid kooskõlas kaalu ja suurusega ning väldiksid võltsimist. Täiustatud jahvatusprotsess võimaldas neid Hispaania münte kasutada paljudes maailma riikides.

1834. aasta mündiseadus

Ametlik USA valitsuse kulla hind püsis alates 1792. aastast püsivalt 19,75 dollaril trooja untsi eest, kuni see tõsteti 1834. aastal 20,67 dollarini. 1934. aastal tõsteti hind 35 dollarini. 1972. aastal tõsteti hinda 38 dollarini ja 1973. aastal 42,22 dollarini.

Kongress lepitas kulla uue väärtuse 1834. aasta mündiseaduse vastuvõtmisega Andrew Jacksoni eesistumisel. Võeti vastu uus kulla kaalu ja väärtuse regulatsioon, et viia kulla väärtus turupinnaga sünkrooni ja hõbeda suhteline väärtus. Seadusega muudeti kulla ja dollari suhet 20,67 dollarini untsi kulla kohta, suurendades kulla väärtust ja suurendades hõbeda ja kulla suhet umbes 16: 1.

1873. aasta mündiseadus

1873. aasta mündiseadust nimetasid lääne hõbedakaevandajad ka "1873. aasta kuriteoks". Tegu demoniseeris hõbedat, lõpetades tegelikult hõbeda buumi, mis oli rikastanud lääneriikide majandust. Hõbedast loobuti kullastandardi eest, mille hiljem valitsused üle maailma vastu võtavad.

Loodi võimas jõud, mida nimetatakse vaba hõbeliikumiseks, mis aitaks kaasa 1878. aasta Bland Allisoni seaduse vastuvõtmisele. See seadus võimaldas rahandusministeeriumil osta 2–4 ​​miljonit dollarit kuus kodumaist hõbedat, et ringlusse viia hõbedollaritesse. See seadus läbis kongressi pärast president Rutherford B. Hayesi veto ületamist.

1890. aastal vastu võetud Shermani hõbeda ostmise seadus asendas senise seaduse ja suurendas 4,5 miljoni untsi hõbepulga ostmist kuus. Hiljem tühistas president Cleveland selle seaduse 1893. aastal, kuna USA riigikassa kullavarud olid ammendumas investorite poolt, kes müüsid hõbeda kulla eest.

Lõuna ministrid julgustasid rahandussekretäri Salmon P. Chase'i 1861. aastal müntidele kirjutama "In God We Trust". Kongress kinnitas ja kasutas seda fraasi kahesendisel mündil 1864. aastal. 1865. aasta seaduse vastuvõtmisega laiendati pealdist kuld- ja hõbemüntidele. Aastaks 1873 olid kõik mündid heaks kiidetud looga „In God We Trust“ ilma kongressi täiendava heakskiiduta.


1921-35 RAHU DOLLAR

Sõda kõigi sõdade lõpetamiseks ” jäi sellest üllast püüdlusest palju alla. See, mida ajalugu nüüd nimetab Esimeseks maailmasõjaks, mis laastas Euroopat aastatel 1914–1918, tekitas maailmas siiski rahu igatsust. Selle kirgliku lootuse üks otsene tulemus oli Rahvasteliit. Teine, vähem ambitsioonikas, kuid sama siiras oli rahu dollar. Ameerika hoidus liigast, kuid võttis mündi soojalt omaks.

Pärast sõda valitses laialdane meeleolu välja anda münt, millega tähistatakse ja mälestatakse rahu taastamist. Selle ettepaneku edendamisel oli võtmeroll Ameerika Numismaatikaühingul. Samal ajal seisis USA rahapaja silmitsi vajadusega hakata tootma miljoneid hõbedollareid. See vajadus kasvas välja Pittmani seadusest, seadusest, mis võeti vastu 1918. aastal hõbedakaevandamise huvide tungival nõudmisel ja oli sellest selgelt kasulik. Selle meetme alusel anti valitsusele volitused sulatada kuni 350 miljonit hõbed dollarit, muuta hõbe väärismetallikangideks ja seejärel kas metall maha müüa või kasutada seda hõbemüntide tootmiseks. Samuti oli vaja lüüa asendusdollareid kõigi sulatatud asjade eest.

Lisaks hõbetootjate abistamisele aitas seadus toona ka sõjaaegset liitlast Suurbritanniat. Eelarveaastatel 1918 ja 1919 sulatas USA valitsus kokku üle 270 miljoni hõbedollari ja suurem osa nendest 259 121 554 -st müüdi väärismetallikangidena brittidele, kes vajasid hõbedat rahakriisi lahendamiseks. India. Samal perioodil sulatas Ameerika Ühendriigid 11 111 168 hõbed dollarit, et saada uut toorainet oma tütarettevõtete müntide jaoks.

Mündid, mis sulatati Pittmani seaduse tingimuste kohaselt, esindasid peaaegu poole kogu Ameerika Ühendriikide rahapaja seni toodetud tavaliste hõbedollarite (erinevalt kaubandusdollaritest) toodangust. Sellegipoolest ei olnud kaotus rahva ja kaubanduse jaoks eriline löök. Hõbedollareid kasutati vaid piiratud ulatuses ja ülejäänud varud olid enam kui piisavad kaubanduslike vajaduste rahuldamiseks. Nõudlus müntide järele oli tegelikult nii minimaalne, et pärast 1904. aastat polnud neid toodetud enam kui tosin aastat.

Selle taustal ei olnud rahapajal mingit põhjust sularahaks asendada uusi hõbedollareid, kuid Pittmani seadus nõudis seda. Vastavalt sellele hakkas 1921. aastal pärast hõbeda hinna langetamist sõjajärgsetest kõrgustest taas väntama kaua peatatud Morgani hõbedollareid. Seda tehti tegelikult rekordarvudes: selle ühe aasta jooksul esitasid erinevad rahapajad kokku rohkem kui 86 miljonit näidet, mis on sarja kõrgeim üheaastane näitaja.

Huvitava kokkusattumuse tõttu jätkus Morgani dollari tootmine samal päeval, 9. mail 1921, kui Kongressis võeti vastu seadusandlus, mis nõudis sõjajärgset rahu tähistava uue hõbedollari väljaandmist. Nagu sponsorid ühises resolutsioonis kirjeldasid, kannaks uus münt “ sobiva kujundusega mälestust Saksa keiserliku valitsuse ja Ameerika Ühendriikide rahva valitsuse vahelise sõja lõppemisest. ”

Kongress katkestas selle meetme rakendamata. Selgus aga, et kongressi luba polnud tegelikult vaja, kuna Morgani dollar, mida on toodetud kauem kui seaduslik miinimum 25 aastat, tuleb asendada ilma seadusandliku heakskiiduta.

Mündi kujunduse saamiseks korraldas föderaalne kaunite kunstide komisjon konkursi, milles osales väike rühm rahva parimaid medaliste. Üheksa kutsutud hulka kuulusid sellised kuulsad kunstnikud nagu Victor D. Brenner, Adolph A. Weinman ja Hermon A. MacNeil, kes kõik olid kujundanud varasemaid USA münte. Kuid võitjaks osutus noor Itaalia immigrant nimega Anthony de Francisci, kelle peeneks raiutud Liberty portree oli modelleeritud tema noore naise Teresa järgi. Mündi tagaküljel on kujutatud kalju kohal olev kotkas, kes vaatab läbi kiirte seeria päikese poole, kaljule on kirjutatud sõna PEACE. Ükski teine ​​ringlusse toodetud USA münt pole kunagi seda moto kandnud.

1921. aasta rahudollarite tootmine algas alles detsembri viimasel nädalal ja toodi veidi üle miljoni näite. Peagi selgus, et mündi reljeef on liiga kõrge, mistõttu on löömine raskendatud ja see põhjustab liigse koorma purunemise. Rahapaja parandas probleemi 1922. aastal, vähendades leevendust, kuid selle käigus vähendas see mõnevõrra ka mündi esteetilist atraktiivsust.

1928. aastaks oli rahapaja tootnud piisavalt rahudollareid Pittmani seaduse ja#8217 nõuete täitmiseks. Seejärel peatas see tootmise. Hõbedollarite kaas kaeti veelgi tihedamalt, kui järgmisel aastal algas depressioon. Kujundus naasis kaheaastase kardina eest 1934. aastal, suuresti seetõttu, et hõbedase sertifikaadi tagamiseks oli vaja rohkem vankrirattaid. 1934-S osutus seeria üheks võtmemündiks koos 1921. ja 1928. rahapaja tunnusmärk on tagaküljel sõna ONE all. On olemas käputäis matte tõendeid, kuid ainult 1921. ja 1922. aasta kohta.

Kollektsionäärid ignoreerisid mõlema kujunduse hõbeda dollareid suuresti kuni 1960ndate alguseni, mil hõbesertifikaatide lunastamine ja riigikassa 1000 dollari suuruse koti dollari müük kõikidele tulijatele tekitasid suurt huvi suurte hõbemüntide vastu. Irooniline, et rahudollarid olid pankades olnud kättesaadavad juba aastakümneid ja rahandusministeeriumi poliitika kohaselt maksti need välja enne Morgani dollarite väljamaksmist. Kuid vähesed kollektsionäärid olid huvitatud nende suhteliselt kallite müntide komplektide komplekteerimisest, leides, et praktilisem on koguda väiksemate nimiväärtustega kollektsioone: hõbedollar oli 1930ndatel ja 40ndatel märkimisväärne summa, et osta viis tosinat muna või kümme karpi nisu . Alles 1960ndate alguses, kui rahandusministeerium oli oma rahahoidlad rahu dollaritest peaaegu tühjendanud, hakkasid ihaldatumad Morganid voolama, õhutades kogujate entusiasmi mõlema seeria vastu.

Rahudollarite kogujooks koosneb vaid 24 mündist, millest ükski pole haruldus. Seega püüdlevad paljud kollektsionäärid täieliku kuupäeva- ja piparmündikomplekti poole. Puhtad, kõrgekvaliteedilised tükid on raskesti tabatavad, kuid nõrgad löögid olid tavalised ning lai avatud kujundus muutis mündid kulumise ja kahjustuste suhtes haavatavaks. Kulumist tuleb kontrollida Liberty näol, kaelal ja juuksed üle kõrva ja lauba kohal. Tagaküljel ilmneb kulumine esmalt kotka tiibadel, jalgadel ja peas.

Rahudollari varane surm oli kurjakuulutavalt sümboolne. Neli aastat hiljem, 1939. aastal puhkes Euroopas Teine maailmasõda. The design came very close to reappearing once more in 1964, when Congress authorized production of 45 million new silver dollars, apparently in an effort to serve the needs of Nevada gambling casinos. With the smaller silver coins rapidly disappearing from circulation, this was viewed as a gift to special interests. After the Denver Mint produced 316,076 Peace dollars (dated 1964) in May of 1965, the authorization was rescinded by order of President Johnson. Although all pieces were to be recalled and melted, rumors persist of several coins surviving.

PHOTO PROOF – Copyright © 1994-2014 Numismatic Guaranty Corporation. Kõik õigused kaitstud.


1878-1921 SILVER MORGAN DOLLAR

Political pressure, not public demand, brought the Morgan dollar into being. There was no real need for a new silver dollar in the late 1870s the last previous “cartwheel,” the Liberty Seated dollar, had been legislated out of existence in 1873, and hardly anyone missed it.

Silver-mining interests did miss the dollar, though, and lobbied Congress forcefully for its return. The Comstock Lode in Nevada was yielding huge quantities of silver, with ore worth $36 million being extracted annually. After several futile attempts, the silver forces in Congress led by Representative Richard (“Silver Dick”) Bland of Missouri finally succeeded in winning authorization for a new silver dollar when Congress passed the Bland-Allison Act on February 28, 1878. This Act required the Treasury to purchase at market levels between two million and four million troy ounces of silver bullion every month to be coined into dollars. This amounted to a massive subsidy, coming at a time when the dollar’s face value exceeded its intrinsic worth by nearly 10%.

In November 1877, nearly four months before passage of the Bland-Allison Act, the Treasury saw the handwriting on the wall and began making preparations for a new dollar coin. Mint Director Henry P. Linderman ordered Chief Engraver William Barber and one of his assistants, George T. Morgan, to prepare pattern dollars, with the best design to be used on the new coin. Actually, Linderman fixed this “contest” in Morgan’s favor he had been dissatisfied with the work of the two Barbers William and his son, Charles, and in 1876 had hired Morgan, a talented British engraver, with plans to entrust him with new coin designs. At that time, resumption of silver dollar coinage was not yet planned, and Morgan began work on designs intended for the half dollar. Following Linderman’s orders that a head of Liberty should replace the full-figure depiction then in use, Morgan recruited Philadelphia school teacher Anna Willess Williams to pose for the new design.

Morgan’s obverse features a left-facing portrait of Miss Liberty. The reverse depicts a somewhat scrawny eagle which led some to vilify the coin as a “buzzard dollar.” The designer’s initial M appears on both sides a first. It’s on the truncation of Liberty’s neck and on the ribbon’s left loop on the reverse. Mintmarks (O, S, D, and CC) are found below the wreath on the reverse. Points to check for wear on Morgans are the hair above Liberty’s eye and ear, the high upper fold of her cap and the crest of the eagle’s breast.

Soon after production began, someone advised the Mint that the eagle should have seven tail feathers, instead of the eight being shown, and Linderman ordered this change. As a result, some 1878 Morgan dollars have eight feathers, some seven and some show seven over eight. The seven-over-eight variety is the scarcest, though all are fairly common.

More than half a billion Morgan dollars were struck from 1878 through 1904, with production taking place at the main mint in Philadelphia and the branches in New Orleans, San Francisco and Carson City. Carson City production was generally much lower and ended altogether after that branch was closed in 1893. The coin came back for one final curtain call in 1921, when more than 86 million examples were produced under the terms of the Pittman Act at Philadelphia, San Francisco and Denver but that was a double-edged sword: Under the 1918 legislation, more than 270 million older silver dollars, almost all Morgans, had been melted. The law required replacements for these, but most were of the Peace design, which replaced the Morgan version at the end of 1921.

In all, some 657 million Morgan dollars were produced in 96 different date-and-mint combinations. Hundreds of millions were melted over the years by the government under the Pittman Act and the Silver Act of 1942, and by private refiners since the late 1960s, when rising silver prices made this profitable. Despite all the melting, Americans had more than enough Morgans to fill their daily needs, since the dollars circulated regularly only in the West. As a result, huge stockpiles remained in the Treasury’s vaults, as well as bank vaults nationwide. This explains why so many Morgan dollars are so well preserved today despite their age few saw actual use.

Even as the numismatic hobby underwent rapid growth beginning in the 1930s, interest in other collecting areas far outpaced the attention paid to the large Morgan cartwheels. Most collectors preferred the lower face-value coins (with their lower cost) that were readily available in circulation. Although it was possible to order silver dollars through banks or directly from the Treasury, few noticed or cared. In the late 1930s, however, several Washington dealers learned that the Treasury Department’s Cash Room near the White House was paying out uncirculated Carson City dollars coins having a market value of $5 or more at the time! More than a few dealers quietly exploited this discovery throughout the 1940s and `50s.

In the early 1960s, with silver rising in price, opportunists recognized the chance to turn fast profits by redeeming silver certificates for dollar coins mostly Morgans at the Treasury. By the time the government closed this lucrative window in 1964, only 2.9 million cartwheels were left in its vaults, almost all of them scarce Carson City Morgans. These were dispersed by the General Services Administration in a series of mail-bid sales from 1972 through 1980, earning big profits for the government and triggering great new interest in silver dollars.

Interest in Morgans was further heightened by the publicity surrounding the 400,000+ dollars found in the basement of Nevada eccentric LaVere Redfield’s home. After word leaked out of the amazing cache, several dealers got into the act, each jockeying for position in a scramble that ultimately ended with a Probate Court auction held in January of 1976. At that sale, A-Mark Coins of Los Angeles captured the hoard with a winning bid of $7.3 million. The coins were cooperatively marketed by a number of dealers over a period of several years. Rather than depressing prices, the orderly dispersal of these coins only served to bring more collectors into the Morgan dollar fold. Similarly, the early 1980s witnessed the equally successful distribution of the 1.5 million silver dollars in the Continental Bank hoard.

The Morgan dollar’s story is a Cinderella tale: Until the 1960s, it was largely ignored by the public. Since then, it has gradually become among the most widely pursued and desired of all U. S. coins. Although many collectors find the challenge of assembling a complete date and mintmark set in Mint State compelling, others satisfy themselves with collecting just one coin per year. Exceptional specimens are also sought after by type collectors.

Major keys include 1895, 1893-S, 1895-O, 1892-S, 1889-CC, 1884-S and 1879-CC. Mint records show that 12,000 business-strike dollars were made in Philadelphia in 1895, but only proofs are known the mintage of these is 880. Proofs were made for every year in the series, but only a few brilliant proofs variously reported at 15 to 24 are known for 1921. Prooflike Morgans also are highly prized and are collected in both Prooflike (PL) and Deep-Mirror Prooflike (DPL or DMPL).

Few coins in U.S. history have been greeted with more indifference at the time of their release than this silver dollar. And few, if any, have then gone on to stimulate such passionate excitement among collectors.

PHOTO PROOF – Copyright © 1994-2014 Numismatic Guaranty Corporation. Kõik õigused kaitstud.


Treasury Notes


The federal government began issuing its own currencies during the Civil War as it tried to meet funding and money circulation emergencies. In 1861, Secretary of the Treasury Salmon P. Chase directed the Treasury to issue Demand Notes to pay expenses. As the first national currency, Demand Notes earned their name from the fact that they were redeemable on demand for gold coin at the Treasury.

The government also created the United States Note, another currency designed as a temporary financing measure, with the passage of the Legal Tender Act of February 25, 1862. Almost bankrupt, the United States needed money to pay suppliers and troops during the Civil War. The plan was to print a limited supply of U.S. Notes to meet the crisis. However, U.S. Notes became popular and were issued for decades, coming to be known as Greenbacks.


The Civil War also brought about a shortage of coins. In response to this problem, Treasury issued currency notes in denominations of less than one dollar, ranging from three cents to fifty cents, in 1863. These small value notes are known as fractional currency. They were the first notes printed by the Bureau of Engraving and Printing, and were issued until 1876.

In an effort to get control over the chaos of the monetary system, Secretary Chase advocated the creation of a system of National Banks in 1863 that would issue a uniform, national currency. The National Bank Act of June 3, 1864, created National Bank Notes that were redeemable at any National Bank of the Treasury. The notes proved a success, and were issued well into the 20th century.

In the same year it authorized National Bank Notes, Congress also created another new form of currency, Gold Certificates. One could deposit gold at the Treasury and receive Gold Certificates in exchange. The first Gold Certificates were issued in November 1865, with a maximum denomination of $10,000.


By 1878, U.S. Notes, National Bank Notes, and Gold Certificates co-circulated. That same year, Congress introduced the Silver Certificate. The act authorizing these notes allowed people to deposit silver coins in the Treasury in exchange for certificates, giving people an alternative to carrying numerous silver dollars. Silver Certificates became very popular and were a major form of currency for many years.

Twelve years later, the growth of silver mining in the United States led to another form of currency known as Treasury Coin Notes, which the Treasury Note Act of 1890 authorized. Until 1893, the law required the Treasury to purchase silver bullion and to pay for it with the new notes.

The close of the 19th century saw various forms of currency co-circulating in the nation’s economy, but money-related economic and banking crises continued. A central problem revolved around the inability of the supply of these currencies to expand or contract to meet economic conditions. Part two of this series, to be posted later this week, will explore the solution to this problem.​


Silver as Money: A History of US Silver Coins

The history of silver as money goes back many thousands and thousands of years. Silver coinage first appeared around 600 BC in current day Turkey, and from there it has been used in every major empire, from the Greeks & Romans to the Spanish and current day United States.

I’d like to take a look at the history of US silver coins that have been used as money since our nation begun. It’s amazing how few people even realize that for the first

175 years of the US, silver was used in everyday coins and circulated throughout the economy as common money up until the year 1964, when they stopped making silver coins.

Even though many coins overlap in dates, I organized the events in a timeline to view it in chronological order. I also included the dates of the various Coinage Acts and how they affected silver coinage. Take some time to look at the coins’ designs and appreciate the artwork.

It begins. The Constitution goes into effect after the 1st Congress convened on March 4, 1789, replacing the Articles of Confederation. The power to coin money was given to Congress, and no state shall . make anything but gold and silver coin a tender in payment of debts. Article I Section 10.

The Coinage Act of 1792 establishes the First Mint in Philadelphia, PA and that the silver dollar would be the unit of Money in the US. From this Act would eventually come the following silver coins, the Silver Dollar, half dollar, quarter dollar, dime, and half dime.
Also, the ratio of 1 gold unit would equal 15 silver units of given proportion. Oh, and for anyone caught debasing (replacing the silver with other metals) or making fake silver coins, the death penalty! How times have changed.

Considered to be the first coin ever minted, the Flowing Hair Half Dime was struck for just 2 years from 1794-1795. Coin was designed by Robert Scot and contains approximately 89.2% silver and 10.8% copper weighing only about 1.35 grams and containing roughly 0.0434 ounces of silver. There is an estimated 86,425 coins in circulation, so these coins will sell for a good 5 figures in the right condition.

Continuing in the Flowing Hair series is the Flowing Hair Half Dollar, or the standard fifty-cent piece. Although the dollar was the standard, the half dollar quickly became more common in everyday transactions due to its mass circulation and lighter weight. Plus, with .434 troy ounces of silver at 89.2% with the remaining balance in copper, a single half dollar was sometimes more than a day's wages in 1795. A total of 323,144 flowing hair half dollars were minted.

The Flowing Hair Dollar is one of the most unique and prized silver dollar coin in the US mintage history. Interestingly is that this coin was based on the weight and size of the Spanish Dollar, which was very prevalent at the time. A recent 1794 Flowing Hair Dollar sold for over $10 million dollars! A total of 162,053 coins were struck, about half that of the Half Dollar.

Quickly ending the Flowing Hair design, the Draped Bust Dollar began circulating in 1795 up until 1804. It was rumored that the new mint director, Henry William de Saussure appointed in 1795, was responsible for the abrupt change in design. The 1804 Draped Bust Dollar is notorious for its rarity & prestige. It was requested by President Andrew Jackson to be back-minted for trade missions and is often titled the "King of Coins".

The draped bust half dime began circulation in 1795 only to end 2 years later in 1797. The series continued in 1800 - 1805. There were 2 obverse designs, the small eagle and a large heraldic eagle with outstretched wings (shown). All the coins were minted in Philadelphia with no mintmark and a total of 179,027 half dimes were struck, with only 3,060 coins in the year 1802.

The Draped Bust Dime was the first dime to appear in the US. With no indication of its denomination, the coin's obverse featured 15 stars to represent each of the states in the Union. When Tennessee entered in 1797, 16 stars were included, but was changed back to the original 13 by Elias Boudinot to prevent clutter with new states being added. Over 469,406 Draped Bust dimes were struck and included 31 different varieties of dimes.

The Draped Bust Quarter was the first quarter to appear in the US. Interesting to note, how common the quarter is today, yet the half-dime, half-dollar, and silver dollar were all minted earlier. After just 1 year of minting, the Draped Bust quarter was halted and only resumed in 1804 again with the heraldic eagle on the obverse. A total of 561,045 coins were minted, with the 1796 Draped Bust Quarter being the rarest.

The end of the Draped Bust series, the Draped Bust Half Dollar again features lady Liberty with flowing hair tied in a ribbon that extends into the draped bust. Rumor has it that Ann Willing Bingham was the lady featured on the Draped Bust series, drawn by artist Gilbert Stuart. Over 1,604,705 coins were struck with only 3,918 coins for the years 1796-1797.

Moving on from the Draped Bust, the next design in American silver coinage was the Capped Bust. For the Capped Bust Half Dollar it was struck from 1807 - 1839. This design shows Liberty wearing a cloth cap on her head instead of the flowing free hair in previous designs. The denomination is noted with a 50 Cents or Half Dol. With this series, a significant ramp up in production of coins appears, with around 91,088,096 Capped Bust Half Dollars struck.

Capped Bust Dime featuring Lady Liberty wearing a Phrygian or Freedom Cap, this was often used as a symbol of the American Revolutionary War. This design was by German born, John Reich who replaced Robert Scot's earlier designs. Denomination is noted by 10 C. for 10 cents. Total coins minted are 71,690,392 Capped Bust Dimes with 123 known varieties.

Capped Bust Quarters enter the scene in the year 1815 til 1838 with a pause from 1828 - 1831. With new machinery and equipment the US Mint would continue production. Denomination of this coin is marked by a 25 C. Proofs also exist with this coin, but are extremely rare with immense value. Total circulation strikes of this coin are 5,328,984 Capped Bust Quarters.

Concluding the Capped Bust series is the Capped Bust Half Dime which began circulation in 1829 after a 24 year hiatus. The same date that coincided with the inauguration of the second Philadelphia Mint which would eventually open in 1833. The total number of Capped bust Half Dimes struck were 13,058,700, with just under 10-20 proofs per year.

The Coinage Act of 1834 was responsible for raising the silver-to-gold ratio from 15:1 since 1792 to 16:1. This put a 1 ounce gold coin at $20.67. The history behind its passage lies with President Andrew Jackson and his fight against a Central Bank. President Jackson feared a Central Bank would use its power to exploit the country (How right he was!).

The Gobrecht Dollar was the first silver dollar produced since the halt of minting silver dollars in 1805. Designed by Christian Gobrecht, his name is prominently displayed on the coin just above the year. This design would ultimately make way for the next major series in American Coinage, the Seated Liberty. A restrike of the coin in 1837 led to the standard 90% silver 10% copper composition instead of the 89.2% and 10.8% of previous years. An estimated 1900 were produced making them very rare and valuable. It was also the

The Seated Liberty Half Dime was the last half dime ever minted. In this design, taking from Gobrecht, we have Lady Liberty seated holding a shield looking over her shoulder. The reverse features the inscription United States of America with the denomination "Half Dime". A total of 84,828,478 coins were struck at the New Orleans, San Francisco, and Philadelphia Mints.

The Seated Liberty Dime not much different than the half dime, features Liberty sitting on a rock holding a staff. She also dons a Liberty cap with the Liberty shield in her right hand. There are many varieties of this series large vs. small date, partial drapery vs. no drapery, closed bud vs. open bud, and short flag vs. long flag to name a few. Total circulation strikes are 247,477,444.

The Seated Liberty Quarter was debuted in 1838 and continued production until 1891. Several years feature the Carson City Mint Mark or CC from 1870 - 1878. These are a very sought after coin as they are very rare fetching extremely high prices. The total coins struck were 155,910,955.

The Seated Liberty Half Dollar continues the series with Lady Liberty on the obverse and the heraldic eagle on the reverse, which was taken from earlier designs by John Reich. This coin was struck at 4 different mints: New Orleans, San Francisco, Carson City, and Philadelphia which minted a majority of the coins. In total over 155,215,816 half dollars were struck in circulation.

The Seated Liberty Silver Dollar started up production in 1840 after demand again began requesting the silver dollar again for circulation. However, soon after the California Gold Rush began which pushed the price of silver up relative to gold. This urged people to keep the coins as bullion or export them overseas to foreign investors. The Civil War from 1861 - 1865, also limited coins being struck as well as entering circulation due to the presence of inflationary greenbacks. The Coinage Act of 1873 finally ended minting of the silver dollar.

The 3 cent silver piece was a one of a kind coin, that was minted from 1851 – 1873. This denomination was requested because at the time the postage stamps were 3 cents. 1851 – 1853, the coin was 75% silver and 25% copper, until in 1854 the coin changed to 90% silver and 10% copper to promote use. These coins were called 'fishscales' because of their small size and ease of discolor. One of main reasons for removal was the confusion with the silver dime which was similar in diameter. Over 42,718,300 3 cent silver pieces were minted for circulation.

The Coinage Act of 1864 authorized Congress and the US Mint to place the phrase "In God We Trust" on all silver coins. The phrase would later replace E Plubris Unum as the national Motto. For a more in depth look, read a History of 'In God We Trust', on the Treasury.gov website. This Act also authorized the minting of the 2 cent copper piece.

The Coinage Act of 1873, also known as the Crime of 1873, was the Act that put the US on the Gold Standard, thus demonetizing silver. As a result of this Act, it stopped the production of the silver dollar (Seated Liberty) but allowed the minting of a Trade Dollar for foreign commerce. It also stopped production of the 3 cent piece and the half dime. The Free Silver Movement would spring forth as miners and other silver proponents fought to bring silver back.

The short-lived US Trade Dollar has a unique history. It was specifically made for foreign use and international trade. With the Coinage Act of 1873 that demonetized silver, the Trade Dollar was a way to continue using silver dollars. The designer of this coin was William Barber who was the fifth Chief Engraver at the US Mint. A majority of the coins were sent to the Far East, specifically China and Hong Kong for commerce to compete with the Spanish Silver Dollar. Business strikes were minted up until 1878, with proof strikes lasting until 1885 when the coin ceased being struck. A total of 35,965,939 coins were struck.

The US Twenty Cent Piece had a short life of only 3 years. The failure of this coin to take off was it resembled too much in similarity and size to the quarter, so people often confused the two. Banks were reluctant to be buying silver twenty cent pieces so demand was also absent. The design is very similar to the Seated Liberty series on the obverse and contains the full denomination "Twenty Cents" on the reverse. 1,349,930 coins were minted for circulation.

Resuming production of the silver dollar since the Coinage Act of 1873 is the Morgan Dollar. This coin features Lady Liberty's side profile on the obverse with a heraldic eagle and outstretched wings on the reverse. The Act that jump started production again was the Bland-Allison Act which stated the Mint would purchase said amount of silver per month and strike them into coins. Production continued until 1904 when it stopped and resumed again only for 1 year in 1921, when the Peace Dollar took over. 656,930,590 total coins were minted.

The Barber dime is the next in American coinage series featured on the dime, quarter, and half dollar. Designed by Chief Engraver, Charles Barber, the dime features Liberty on the obverse wearing a wreath and headband with the words Liberty. The highlight in this series is the 1894-S Barber dime, which is a highly coveted coin in the numismatic world comparable to the 1804 Draped Bust Silver Dollar. One recently sold for over $2 million dollars! Total coins in circulation is 504,515,051.

Barber Quarters came into circulation in 1892. The head of Liberty is a purely classical rendition of a Roman style portrait and is also referenced to the French 'Ceres' coinage in the late 19th century. The reverse differs from the Barber dime by featuring a heraldic eagle representing the Great Seal of the US. 2 key dates with low minting making the coin value rare and high are 1901-S and the 1913-S strikes. A total of 264,670,792 coins were struck.

1892 was a busy year, the first basketball game was played in Massachusetts, General Electric is formed, University of Chicago opens, and the 1892 Barber Half Dollar is struck! This coin was struck at all 4 mints Philadelphia, Denver, New Orleans, and the San Francisco Mint. The 1892-O and the 1914 Half Dollars can fetch high prices due to their rarity. A total of 135,898,329 coins were minted.

The Winged Liberty Head or "Mercury" Dime, is sometimes said to be the most beautiful coin ever minted! Breaking away from Barber's design, the obverse figure is Goddess Liberty, not the Greek mythological one, wearing a Phrygian cap with wings to the side of its head symbolizing freedom of thought. On the reverse is a fasces or bundle of rods with a blade to the left side. Mintages of this coin soared with a total of 2,676,523,880 coins.

Following the Barber Quarter is the Standing Liberty Quarter. This new design by Hermon MacNeil, depicts Liberty standing facing to the viewer's right with shield in her left and an olive branch in her right hand as she walks through a gate with the inscription "In God We Trust". Doris Doscher, a silent movie actor, posed as Lady Liberty for MacNeil. A flying eagle is on the reverse. A total of 226,770,400 quarters were minted.

The Walking Liberty Half Dollar design was a result of a Fine Arts competition that the Mint Director Robert Woolley held. The obverse features Lady Liberty walking towards a dawning sun holding branches with the US flag over her shoulder. The reverse depicts an eagle perched on a branch in a heraldic pose. The Walking Liberty design would later be borrowed to mint the ever popular American Silver Eagle. 485,320,340 half dollars were produced.

The Peace Dollar is the last silver dollar to be struck for circulation. The design was to represent "Peace" memorializing the end and peace after World War I. The initial design was that of a broken sword, but was immediately rejected as it conjured up thoughts of defeat. The obverse features Liberty's side portrait with the reverse an eagle at rest with an olive branch in its grip. Production ceased in 1935. In 1964, trial production of the Peace Dollar began again, only to be stopped as political pressure was applied about the hoarding of coins. This would eventually lead to the Coinage Act of 1965. In total, 190,577,270 coins were minted.

The Washington Quarter was struck to honor and celebrate the bicentennial birth of the first president George Washington. There was actual intention of a Washington Half Dollar but later was changed to the quarter, due to waning demand from the Depression. The obverse of the coin depicts Washington's head facing left, the reverse features a bald eagle outstretched on a bundle of arrows and two olive branches below. 90% silver quarters would cease in 1965 with the Coinage Act, but the Washington quarter would continue being struck until 1998 in 75% copper and 25% nickel. A total of 3,776,126,601 silver quarters were struck.

The Jefferson 'Wartime' Nickel was initially minted beginning in 1938, but for a brief period from 1942-1945 it was struck in 35% silver and 56% copper with the remains in manganese. The reason for the change was because during World War II, nickel was in high demand and a critical metal, so the Mint adjusted the composition. Wartime nickels had their Mintmarks above the Monticello on the reverse, while all other nickels had theirs positioned to the right. A total of 869,896,100 nickels were struck during this period.

Following Franklin D. Roosevelt's death in 1945, Congress soon pushed for replacing the Mercury dime with Roosevelt's image. This was also to honor his work with the March of Dimes, which raised donations to fight polio and infantile paralysis. John R. Sinnock was the chief engraver at the time and responsible for the current design. Silver content was removed in 1965, however, this coin and its design continues to this day. A total of 6,595,617,673 silver dimes were put in circulation.

The Franklin Half Dollar features Benjamin Franklin on the obverse and a cracked Liberty bell on the reverse. Many critics complained the crack featured on the bell would be ridiculed, but the Mint continued anyway. It also features a small eagle next to the bell, to satisfy the legal requirement that all Half Dollars must depict an eagle. The Mint Director at the time, Nellie Tayloe Ross, wanted to honor Franklin and his famous quote of "A penny saved is a penny earned". A total of 465,814,455 Franklin half dollars were minted.

With the death of John F. Kennedy on November 22, 1963, there was immediate discussion to put Kennedy on a coin as a memorial. Jacqueline Kennedy preferred the half dollar as she did not want to replace Washington on the quarter. In March 1964 the Kennedy Half Dollar began production. The majority of these coins were never circulated due to collectors. Starting in 1965, the silver content was reduced from 90% down to 40% to encourage circulation but the coin was still kept in individual's hands. In 1971, silver was completely eliminated from the coin, yet the half dollar had been so long out of circulation banks & the population expressed little interest in using it. A total of 848,895,006 Kennedy Half dollars with silver were struck.

This act completely eliminated silver from dimes and quarters, and reduced the silver content from 90% to 40% in the Kennedy Half Dollars. This act was brought about because of coin shortages from people hoarding silver as the price rose relative to the USD. Prseident LBJ who signed the act into Law commented,
"When I have signed this bill before me, we will have made the first fundamental change in our coinage in 173 years. The Coinage Act of 1965 supersedes the act of 1792. And that act had the title: An Act Establishing a Mint and Regulating the Coinage of the United States. "
In an ironic sense, he goes on to state,
"If anybody has any idea of hoarding our silver coins, let me say this. Treasury has a lot of silver on hand, and it can be, and it will be used to keep the price of silver in line with its value in our present silver coin. There will be no profit in holding them out of circulation for the value of their silver content.
"

You can read President Lyndon B. Johnson's full remarks on signing the act.
PUHKA RAHUS. hõbedane

The one question that remains is:
When will the Coinage Act that reintroduces silver into our Monetary system be signed into effect?Kommentaarid:

 1. Hererinc

  Ärge võtke pead!

 2. Leigh

  Ta külastas tähelepanuväärset ideed

 3. Daimi

  Blogi on väga professionaalne ja kergesti loetav. Seda ma vajan. Ja paljud teised.

 4. Zulkisida

  Kahju, et nüüd ei saa ma väljendada - kiirustan töökohale. Kuid ma tulen tagasi - kirjutan tingimata, et arvan selle küsimuse järgi.Kirjutage sõnum