Ajaloo kursus

Kolmekümneaastase sõja sotsiaalne ja majanduslik mõju

Kolmekümneaastase sõja sotsiaalne ja majanduslik mõju

Mõnes Euroopa piirkonnas, eriti Saksamaal, oli 30-aastane sõda laastav ning selle mõju Euroopa sotsiaalsele ja majanduslikule heaolule ei saa alahinnata. Ent isegi Saksamaa piires leidus piirkondi, mis pääsesid Kolmekümneaastasesse sõtta ja said suhteliselt vähe kahju. Mõni linnriik, näiteks Hamburg, Leipzig ja Danzig, sai sõjast tegelikult kasu.

Seonduvad postitused

  • Versailles 'leping

    Versailles 'leping oli rahulepe, mis allkirjastati pärast Esimese maailmasõja lõppemist 1918. aastal ning Vene revolutsiooni ja ...